Wyceny / Informacje

Każdy projekt wykonawczy jest inny w zależności od koncepcji, technologii wykonania, wymiarów i warunków technicznych montażu. Zatem ustalenia w zakresie wyceny wykonania, terminu wykonania, gwarancji są określane indywidualnie.