testtest2

Każdy projekt jest inny, zatem ustalenia w zakresie terminu wykonania, gwarancji, kosztorysowania są uzgadniane
indywidualnie.