Do you want to work with us?

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

Czym jest identyfikacja zewnętrzna obiektów?

To jeden z kluczowych elementów budowania marki firmy poprzez właściwą identyfikację obiektu w celach komunikacyjnych oraz marketingowych. Koncepcja identyfikacji nie powinna zaburzać architektury obiektu, mieć odpowiednie proporcje oraz formę gwarantującą optymalna postrzegalność dla klienta.